Aber Dabba Doo - share offer launch festival!

Date:
13 Sep 14
Time:
1:00am
Region:
Wales
Location:
Abergwyngregyn village, Llanfairfechan, Gwynedd
Energy type:
Hydro
Event type:
Creative, Share offer, Tour, Other
Cost:
Free
This is a past event, you can no longer book tickets.

The Anafon Hydro Project presents, 'Aber Dabba Doo', the Abergwyngregyn Festival 2014, combining energy with culture!

To mark the launch of the Anafon Community Hydro share offer, we are holding a festival the likes of which Abergwyngregyn has never seen before!

With local celebrities; various artists performing live music; guided tours on the archaeology and history of the area; the much loved duck race; not to mention stalls from local business as well as food and drink and much much more, it promises to be a fun day for all the family!

To find out more head to our website: www.anafonhydro.co.uk, check the Facebook page ‘Aber Dabba Doo’ and follow us on Twitter: "@Anafon_Hydro" to be kept up to date with all the latest developments and exciting news!

For any other enquiries please email:  info@anafonhydro.co.uk

We look forward to seeing you there.

 

 

WELSH

Project Anafon Hydro yn cyflwyno, 'Aber Dabba Doo', Gŵyl Abergwyngregyn 2014, yn cyfuno egni gyda diwylliant!

I ddathlu lansio digwyddiad Anafon Hydro, rydyn ni'n cynnal gŵyl na welwyd mo'i thebyg yn Aber o'r blaen!

Gydag enwogion lleol; gwahanol artistiaid yn perfformio cerddoriaeth fyw; teithiau tywys ar archaeoleg a hanes yr ardal; ras hwyaid; heb anghofio stondinau gan fusnesau lleol yn ogystal â bwyd a diod a llawer, llawer mwy, mae'n addo bod yn ddiwrnod o hwyl i'r teulu i gyd!

I gael gwybod mwy, cadwch olwg ar y dudalen hon, ein tudalen Facebook a dilynwch ni ar Twitter: "@Anafon_Hydro" i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau diweddaraf a newyddion cyffrous!

Bydd mwy o fanylion cyffrous yn cael eu rhyddhau'n fuan, gyda chadarnhad o'r gerddoriaeth ar y diwrnod, a'r amserlen ar gyfer yr holl ddigwyddiadau.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

 

  • recycle icon
  • Recycle this on:
  • facebook icon
  • twitter icon